Schoolbestuur

Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur:
Gemeentebestuur van ROOSDAAL
Brusselstraat 15
1760 Roosdaal

Als gemeente zijn wij een openbaar bestuur en als dusdanig in onze dagelijkse werking onderworpen aan de beginselen van de openbare dienst, waaronder neutraliteit (geconcretiseerd in de vorm van actief pluralisme), open karakter, behoorlijk bestuur, keuze godsdienstonderricht/zedenleer…

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij:

Mevrouw An Van den Spiegel, Schepen van Onderwijs
Zitdagen:
dinsdag van 18u30 tot 19u30
na afspraak op 054 89 13 52 (Evelien Vanderschueren – deskundige jeugd en sport)